array(2) { ["id"]=> string(10) "SALGADINHO" ["uf"]=> string(2) "PB" }